Beslut i utlysningar september 2017

Besluten i Barncancerfondens tredje utlysning (år 2017) av reseanslag, uppstartsbidrag, symposier, forskarutbildningskurser, metodikstudier/utbildningskurser och gästföreläsare är nu offentliga.

Beviljandelista hittar du här.