Beslut i specialutlysningen tillsammans med Hjärt-Lungfonden

Besluten i Barncancerfondens specialutlysning tillsammans med Hjärt-Lungfonden "Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan" 2017 är nu offentliga.

Fyra ansökningar beviljades med ett totalt belopp på 5 000 000 kronor.

Beviljandelista hittar du här.