Beslut i utlysningar maj 2017

Besluten i Barncancerfondens andra utlysning (år 2017) av reseanslag, uppstartsbidrag, symposier, forskarutbildningskurser, metodikstudier/utbildningskurser och gästföreläsare är nu offentliga.

Beviljandelista hittar du här.