Beslut i tjänsteutlysningen TJ2019

Besluten i Barncancerfondens tjänsteutlysning TJ2019 är nu offentliga.

Av 97 inkomna ansökningar beviljades 36 ansökningar (beviljandegrad 37%). Det totala beviljade beloppet uppgick till 72 071 269 kr. 

18 av de beviljade tjänsterna gick till kvinnor och 18 till män. Av det totala beviljade beloppet gick 41 608 242 kr till kvinnor och 30 463 027 kr till män.

Beviljandelista finns publicerad här.