Beslut i tjänsteutlysningen TJ2018

Besluten i Barncancerfondens tjänsteutlysning TJ2018 är nu offentliga.

Av 107 inkomna ansökningar beviljades 26 (beviljandegrad 24,3%). Totalt beviljat belopp uppgick till 62 414 436 kronor.

Beviljandelista hittar du här.