Beslut i reseutlysningen 2019

Beslut i årets tredje reseutlysning är nu offentliga

Beviljandelistor för resor, symposium, metodikstudier/utbildningskurser och gästföreläsare finns här.