Beslut i utlysningar medicinsk teknik 2019

Besluten i årets två utlysningar av projektanslag inom medicinsk teknik är nu publicerade

Beviljandelistor finns här.