Beslut i höstutlysningen 2018

Besluten i Barncancerfondens höstutlysning 2018 är nu offentliga.

Ett rekordstort antal ansökningar skickades in till Barncancerfondens stora höstutlysning. Av 222 inkomna ansökningar beviljades 100 ansökningar (beviljandegrad 45%). Det totala beviljade beloppet uppgick till 136 903 100 kr. 

I utlysningen av projektanslag inkom 150 ansökningar, varav 69 beviljades. Totalt beviljades ansökningar om projektanslag med 100 350 804 kr. 

Beviljandelistor för alla utlysningar inom höstutlysningen (EU2018, IM2018, KF2018, KP2018, OB2018, PL2018, PR2018 och ST2018) finns här.