SVBRT - Svenska barnradioterapigruppen

SVBRT är en grupp bestående av kliniskt barnradioterapiverksamma (strålning) onkologer och sjukhusfysiker som representerar Sveriges alla sjukvårdsregioner.

Gruppen startade sin verksamhet år 2000, eftersom det fanns stora behov till ett gemensamt forum för att diskutera nya studier/protokoll bland kollegor som strålbehandlade barn.

Målet med SVBRT är att verka för utbildning, kvalitetssäkring och riktlinjer för barnradioterapin i Sverige och att vara rådgivande organ i olika frågor kring barnradioterapi.

Alla barnradioterapifall diskuteras och kvalitetssäkras

SVBRT sammanträder två gånger årligen i ordinarie möten, men ses dessutom på videokonferenser varannan vecka, där alla nya barnradioterapifall i landet tas upp och diskuteras. Dessa onlinemöten innebär goda möjligheter att utnyttja hela gruppens samlade kompetens i för att ge förslag till optimal strålbehandling i komplicerade situationer. De fyller även en funktion i kvalitetskontroll och kompetensutveckling.

Sedan 2008 finns också ett kvalitetsregister, ”Radtoxregistret”, där uppgifter om det strålbehandlade barnets sjukdom, behandling registreras, med särskilt fokus på strålbehandling och eventuella bieffekter. Registret ligger på samma dataplattform som övriga barncancerregister.

Flera av medlemmarna i SVBRT är även ordinarie medlemmar i andra barnonkologiska arbetsgrupper som VSTB, VCTB och SALUB där de ansvarar för eller ger synpunkter på strålbehandlingen i olika studier.

Medlemmarna är även ofta anlitade föreläsare på olika nivåer inom barnonkologin. SVBRT driver kompetensutveckling av medlemmarna bland annat med hjälp av internatutbildning och deltagande i kurser för barnradioterapeuter.