Valberedningen

Beslut om tillsättning av ledamöter i Barncancerfondens forskningsnämnder bereds genom en strukturerad och transparent process. Det är valberedningens uppgift att bereda beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra beslutsunderlag för Barncancerfondens styrelse som formellt beslutar om tillsättningen.

Nuvarande valberedning:

  • Annika Lindblom, Professor vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi (MMK), Karolinska institutet. Gruppledare för forskargruppen Cancergenetik.
  • Gunnar Juliusson, Professor vid Stamcellscentrum (SSC), Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet. Överläkare Verksamhetsområde Hematologi och Kärl, Skånes Universitetssjukhus.
  • Anna Nilsson, Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Karolinska institutet. Chef för enheten klinisk pediatrik.

Valberedningen tillsätts efter förslag från Barncancerfondens kansli. Ledamöter har en mandatperiod på tre år med möjlighet till tre års förlängning. Valberedningens  huvudsakliga arbetsuppgifter är att vid behov ta fram förslag på lämpliga kandidater som ledamöter i Barncancerfondens forskningsnämnder.

Krav på ledamöter i valberedningen

Ledamöter i valberedningen har en viktig uppgift som kräver kunskap om Barncancerfondens syften och mål, samt en förmåga till överblick. Valberedningens arbete skall kännetecknas av hög integritet mot alla parter.