Forskningsnämnden för vårdvetenskap och psykosocial forskning

 

Ordförande:
Överläkare Margaretha Stenmarker


Futurum - akademin för hälsa och vård
Region Jönköpings län
551 85 JÖNKÖPING 

Professor Ulrika Kreicbergs

Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal högskola
Box 11189
100 61 STOCKHOLM

Professor Karin Nordin

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala Universitet
751 22 UPPSALA

Överläkare Jacek Toporski

Skåne universitetssjukhus
Barnonkologiska kliniken
221 85 LUND

Professor Lena von Koch

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Karolinska institutet
141 52 Huddinge

Professor Ulla Forinder


Högskolan i Gävle

Lekmannarepresentant:
Karin Mellström


Barncancerfonden Stockholm-Gotland

Kontaktperson på Barncancerfonden: