Forskningsnämnden för medicinsk teknik

Ordförande:
Professor Björn Zackrisson

 


Umeå universitet
Institutionen för strålningsvetenskaper
901 85 UMEÅ

Ledamöter:Universitetslektor Anna Herland

Kungliga tekniska högskolan
Mikro och nanosystem
100 44 STOCKHOLM 

Professor Risto Ilmoniemi

Aalto University
Department of Neuroscience and Biomedical Engineering
FI-00076 AALTO 

Professor Anders Persson

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping                

Professor Ellen Ruud

 

Oslo universitet
Institutet för klinisk medicin
0450 OSLO     

Överläkare Magnus Sabel

 

Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
416 85 GÖTEBORG 

Lekmannarepresentanter:
Björn Modée


Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Pernilla Ulfvengren

Barncancerfonden Stockholm/Gotland


Kontaktperson på Barncancerfonden: