Forskningsnämnden för biomedicinsk vetenskap: Nämnd III

Ordförande:
Professor Magnus Nordenskjöld


Inst. för molekylär medicin och kirurgi
L8:02 Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Professor Ingemar Ernberg

Inst. för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)
Karolinska institutet
171 76 STOCKHOLM

Professor Per Ljungman

 

Hematologiskt centrum
Karolinska universitetssjukhuset
141 86 STOCKHOLM

Professor Richard Rosenquist Brandell

Institutionen för molkeylär medicin och kirurgi
Klinisk genetik
Karolinska institutet
171 76 STOCKHOLM

Professor Xiao-Feng Sun

Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linköpings universitet
581 85 LINKÖPING

Professor Ulrika Ådén

Inst. för kvinnors och barns hälsa (KBH)
Karolinska Institutet
171 76 STOCKHOLM

Lekmannarepresentant:
Kicki Gunnarson

 
Barncancerfonden Västra

Ann Lundstren

Barncancerfonden Västra

Kontaktperson på Barncancerfonden: