Forskningsnämnden för biomedicinsk vetenskap: Nämnd II

Ordförande:
Professor Maria Sunnerhagen

Inst. för fysik, kemi och biologi
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

Professor Åke Borg

Inst. för kliniska vetenskaper
Lunds universitet
223 81 LUND

Överläkare Jukka Vakkila

Helsingfors universitet

Professor Håkan Olsson, överläkare

Inst. för kliniska vetenskaper
Lunds universitet
223 81 LUND

Professor Karin Mellgren

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Drottning Silvias barnsjukhus
Barncancercentrum
41650 Göteborg

Överläkare Kristina Nilsson

Tema Cancer, FO Strålbehandling
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Lekmannarepresentant:
Laila Lyckeskär


Barncancerfonden Östra

Kontaktperson på Barncancerfonden: