Forskningsnämnden för biomedicinsk vetenskap: Nämnd I

Ordförande:
Professor Fredrik Mertens


Inst. för laboratoriemedicin
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND

Docent Gisela Barbany, specialistläkare

Inst. för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Professor Tina Dalianis

Inst. för onkologi-patologi
Karolinska institutet
171 76 STOCKHOLM

Docent Kourosh Lotfi, överläkare

Inst. för medicin och hälsa
Hälsouniversitetet
581 85 LINKÖPING

Professor Tommy Martinsson

Inst. för biomedicin
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Professor Anders Österborg

Inst. för onkologi-patologi
Radiumhemmet
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Lekmannarepresentant:
David Schaub


Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Kontaktperson på Barncancerfonden: