Forskningsnämnder och valberedningen

Efter att ansökningstiden gått ut bedöms ansökningar om anslag eller forskartjänster av ansvarig forskningsnämnd.

Forskningsnämnderna bedömer ansökningarna utifrån kriterierna frågeställning, metodik, kompetens/genomförbarhet, barncancerrelevans samt i förekommande fall den vetenskapliga rapporten. I varje forskningsnämnd sitter en lekmannarepresentant som bevakar att patienter och anhörigas intressen tillgodoses. Nämnderna kan även vid behov få stöd av utlåtanden från externa specialister.

Totalt finns det fem forskningsnämnder: tre för biomedicin, en för vårdforskning och psykosocial forskning, samt en för medicinsk teknik.

Tillsättning av ledamöter i forskningsnämnderna beslutas formellt av Barncancerfondens styrelse på underlag från valberedningen.