Minuter som gör skillnad

Friskvårdsinsatser får människor att må bättre och orka mer. Sjukskrivningarna minskar och företagets attraktionskraft ökar. Med hjälp av vårt verktyg Minuter som gör skillnad kan ni koppla ihop ert företags friskvårdsarbete med kampen mot barncancer.

För att hjälpa era medarbetare att komma igång med friskvårdsaktiviteterna erbjuder vi det digitala verktyget Minuter som gör skillnad. Här registrerar ni tränad tid och ser hur insamlingen till kampen mot barncancer ökar i takt med att medarbetarna motionerar. Vår erfarenhet visar att verktyget bidrar till att förändra medarbetarnas motionsvanor. Sajten är responsiv och används enkelt även i mobilen.

Kom igång med vårt verktyg!

Så fungerar Minuter som gör skillnad

  1. Ditt företag sätter upp ett mål för hur mycket ni vill samla in.
  2. Ni bestämmer en period för när träningen ska genomföras. Vi rekommenderar en period på 1-2 månader.
  3. Vi sätter upp er egen "Minuter som gör skillnad-sida", exempelvis ”carglass.minutersomgorskillnad.se”.
  4. Ni väljer en egen hashtag för det Instagramflöde som finns på sidan.
  5. Ni skickar en lista med deltagare.
  6. Vi sätter upp alla team och tar fram inloggningsuppgifter till alla deltagare.
  7. Sedan sätter ni igång med träningen och samlar så många minuter ni kan!
  8. Efter genomförd träningsperiod fakturerar Barncancerfonden den intränade summan pengar – och tackar innerligt för er viktiga insats.

Kontaktpersoner