Starta en insamling

Vill ni samla in pengar till förmån för Barncancerfonden? Hos oss får ni en egen insamlingssida med verktyg som hjälper er kommunicera och visa upp er insamlingsaktivitet.

Insamlingsaktiviteter som genomförs till förmån för Barncancerfonden samlas under det vi kallar för Egen insamling. Som företag får ni en egen insamlingssida där både ni och andra som bidrar till insamlingen sätter in sitt bidrag.

Det är enkelt att genomföra en aktivitet genom att starta en egen insamlingssida

  • Ni har löpande koll på vad aktiviteten genererar via en "insamlingsstapel"
  • Ni kan löpande kommunicera det insamlade beloppet till kunder och intressenter
  • Synligheten på Barncancerfondens hemsida bevisar trovärdigheten för insamlingen
  • Ni väljer själva hur ni vill presentera insamlingen i text och bild

När ni startar er insamling får ni ett märke/logotyp som kommunicerar budskapet "Gör som vi – stöd Barncancerfonden", som hjälper er att sprida ert initiativ i exempelvis sociala medier och på er hemsida.  

Vi värnar vårt varumärke och vi vet att det tillför värde för de företag som nyttjar det. Vi ber er därför respektera de riktlinjer vi har när ni använder vårt varumärke i den aktivitet ni genomför.

Riktlinjer när du genomför din aktivitet:

  • Använd märket på det sätt som beskrivs när du hämtar märket.
  • Berätta gärna om den aktivitet/kampanj ni genomför men kom ihåg att alltid vara fullständigt transparent gentemot slutkund gällande hur stor summa som kommer att skänkas till Barncancerfonden.
  • Vid försäljning av produkt ska det alltid anges hur stor del av produktens värde som skänks. Riktmärket är att bidraget är minimum 10 % av produktens pris.
  • Om ni nyttjar externa kanaler (köpt media) ber vi er att i stället för att använda märket beskriva i ord att aktiviteten syftar till att skänka pengar till Barncancerfonden.
  • Det är ej tillåtet att trycka märket på en produkt eller dess emballage. Använd i stället en skylt bredvid produkten.
  • Det är ej tillåtet att sätta vårt märke på en bil eller annat fordon. 

Starta en egen insamlingssida och få verktyg som hjälper er kommunicera och visa upp er insamlingsaktivitet enkelt.

Starta en egen insamling