Clear Channel

Clear Channel hjälper Barncancerfonden att nå nya månadsgivare i stadsmiljön.

När fler människor rör sig i stadsmiljön ökar möjligheterna och genomslagskraften för utomhusreklam som media. Clear Channel drivs av en kärlek och passion för kommunikation mitt i den här verkligheten. Genom att de hjälper sina kunder att nå ut med rätt budskap i rätt miljö, bidrar de till att företag och organisationer kan växa och bli framgångsrika. Som utomhuspionjärer har de också ett ansvar.

– Vi samarbetar med Barncancerfonden för att i vår verklighet har de möjlighet att berätta om sin verklighet och få möjlighet att växa och få fler månadsgivare som kan bidra till att utrota barncancer. Deras mod och vår drivkraft till nya innovativa sätt att nå ut i stadsmiljön utvecklar båda parter. Ett tydligt exempel på detta är kampanjen "A hair raising message".