Vårruset tar ställning och skapar engagemang

Under de senaste åren har samarbetet mellan Barncancerfonden och Marathongruppen genererat närmare fem miljoner kronor till forskningen.

Vårruset, ett av Marathongruppens evenemang, tar tydligt ställning i barncancerfrågan genom att ha med sig Barncancerfonden på hela sin turné genom Sverige. För varje anmäld löpare går 15 kronor till Barncancerfondens ändamål.

– Med Barncancerfonden som CSR-partner märker vi ett stort engagemang, precis det vi ville uppnå, säger David Fridell, marknadschef för Marathongruppen.

Vårruset har under tiden för samarbetet fått stort genomslag i sociala och traditionella medier, lyckats attrahera en yngre målgrupp och bibehållit en stark position på marknaden och i kundnöjdhet.  

– Tillsammans, genom gemenskap, kan vi göra skillnad, säger David Balsam, huvudparteransvarig på Barncancerfonden.