Tycker ni att det är svårt att komma igång med hållbarhetsarbetet? Ni är inte ensamma. Företag i Sverige investerar mindre i CSR än i andra länder – men det finns hopp.

Vad är CSR?

CSR betyder Corporate Social Responsibility på engelska och står för företags samhällsansvar. Det här är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur både det ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektivet.

Svenska företags bidrag till den ideella sektorn är den del som ökar mest procentuellt. Barncancerfonden har länge samlat in pengar genom framgångsrika CSR-samarbeten. Framgången är ömsesidig; mer pengar till barncancerforskning och positiva effekter för företagens kultur, varumärke och affär. 

CSR-samarbete

För att uppnå ett värdeskapande CSR-samarbete bör det integreras i företagets verksamhet och gärna på flera plan. Som startskott på samarbetet ser vi gemensamt över era affärsutmaningar och/eller andra relevanta områden som ni önskar fokusera på. Sedan definierar vi mål och tar fram en ömsesidigt värdeskapande samarbetsplan. Oftast har vi redan från start en flerårig plan på vad vi tillsammans vill uppnå - och på vägen utvecklas ert företags sociala ansvarstagande.

Ett lyckat CSR-samarbete kännetecknas av: 

  • Tydlig bild av affärsutmaningar
  • Tydligt syfte och mål
  • Intern förankring 
  • Långsiktighet 
  • Tydlig kommunikation - både internt och externt
  • Mätning och utvärdering

Barncancer är den vanligaste dödsorsaken hos barn 1-14 år. Det kan ni som företag ändra på tillsammans med Barncancerfonden. Ni gör  därmed en betydelsefull insats på vägen mot vår vision; att utrota barncancer. 

Ta gärna kontakt med någon av våra duktiga kundansvariga om du vill utforska vad ett samarbete med oss kan generera för er.

Kontaktpersoner