Protonresan_IVARstudios_Barncancerfonden_01062022.jpg

Protonresan

Protonresan är ett förberedelsematerial för barn, unga och familjer inför protonstrålbehandling i Uppsala. Materialet är framtaget i nära samarbete mellan Skandionkliniken, Ronald McDonald Hus, Akademiska barnsjukhuset och Barncancerfonden.

Om Protonresan
Materialet ska ge barn, unga och deras familjer en ökad känsla av egenmakt och trygghet inför behandlingen och vistelsen i Uppsala. Materialet ska ge information på ett relevant, tryggt och nationellt likvärdigt sätt.  

Målet är att barnen och deras familjer ska vara väl förberedda inför behandlingen på Skandionkliniken, boendet på Ronald McDonald Hus och mötet med barnonkologiska mottagningen, lekterapin och sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset.

Protonresan består av sju filmer som kan upplevas VR (virtual reality) och de headset som finns tillgängliga på landets samtliga sex barnonkologiska centra. Filmerna kan även upplevas genom vanlig skärm via länken nedan. 

Här kan du ta del av Protonresan

Protonresan - Frågor och svar
Till filmerna finns även en kompletterande informationsfolder med frågor och svar inför behandlingstiden i Uppsala.
Här kan du enkelt ladda ner informationsfoldern Protonresan - Frågor och svar.

Har du frågor om Protonresan?
Vänligen kontakta Kärstin Ödman Ryberg på telefon 08-584 209 37 eller via e-post karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se

Lär dig mer om Protonresan här