skola_forskola_720x405.jpg

Skola och förskola

Skolan och förskolan är viktiga för det sjuka barnet. Av flera skäl. Kontakten med skolan och förskolan ökar barnets möjligheter att ta vara på det friska och vanliga i en allt annat än vanlig situation.

Skolan och förskolan står för vardag, kontinuitet och trygghet. Där finns lärare och andra vuxna som lyssnar, stödjer och hjälper. Där finns också kamraterna. För alla barn/elever är det mycket viktigt att kompisarna inte försvinner för att de är sjuka och inte kan vara med på samma sätt som tidigare. För dig som lärare är det viktigt att se till så att barnet/eleven är med så mycket som möjligt, så att hen inte ska behöva lämna skolan eller förskolan över huvud taget under sjukdomstiden.