Skolmiljö för cancerdrabbade barn

Det är viktigt för barn med cancer att gå i skolan så mycket det bara går och blir behandlad på lika villkor i kamratgruppen. Barn som drabbas av cancer och går i skolan mår bättre. De upplever högre livskvalitet och ökad självständighet.

Margareta af Sandeberg, konsultsjuksköterska och magister i barn- och ungdomshälsa vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har gjort en avhandling som visar vikten av att man fortsätter gå i skolan trots sin cancerdiagnos.

Den baseras på fyra studier gjorda åren 2004–2006 samt 2009–2010 där hon har följt 101 skolbarn i åldrarna sju till sexton år, som fick cytostatika- och/eller strålbehandling, under behandlingens första halvår och fem år efter diagnos.

Resultatet visar att barnen som gick mer i skolan också skattade sin livskvalitet högre. Barnen som gick i skolan fick inte fler infektioner, vilket stöder de nationella rekommendationerna för socialt liv när ett barn behandlas för cancer. Det är barnets allmäntillstånd som avgör och precis som för friska barn gäller att man inte ska gå till skolan med feber.

Berätta i skolan

Berätta om sjukdomen, behandlingen och följderna av den så snart som möjligt och om du vill. Gör det för alla som möter barnet i skolan. Berätta bara det du vet. Spekulera inte. Då undviker man rykten och gissningar.