konsjultSSK_wide.jpg

Se-Höra-Göra-bilder som gör det lättare att förstå

Vad är cancer? Hur verkar medicinerna i kroppen? Detta är inga lätta frågor att svara på. Med bildens hjälp blir det lättare att såväl förklara som att förstå. Se-Höra-Göra-bilderna är ett hjälpmedel i informationsarbetet.

Se-Höra-Göra-materialet finns idag på samtliga barncancercentra och på de sjukhus runt om i landet där det bedrivs barncancervård. Syftet med materialet är att förklara diagnoser och behandling för barnet samt barnets omgivning.

Materialet består av två delar. Dels ett undervisningspaket för vårdpersonal och dels diagnosväskor till patientfamiljerna.

– Bilderna har magneter på baksidan för att vi ska kunna sätt upp bilderna på tavlan i klassrummet när vi berättar för kompisarna, säger Karin Gustafsson som varit med och tagit fram materialet.

Varje familj som har ett barn som fått en fastställd diagnos får en väska med bildmaterial som är anpassat efter vilken barncancersjukdom barnet har. Väskorna lämnas ut av respektive barncancercentra.

– Eftersom barnen har sina egna väskor med material underlättar det även för dem att med egna ord berätta om sin sjukdom. En del barn har bilderna sittande på kylskåpsdörren hemma för att lätt kunna visa sina kompisar.

Dvd-film med tips och råd

Till undervisningsmaterialet finns även en dvd-film med instruktion och handledning. Filmen är även tänkt att inspirera samt ge tips och råd på hur en undervisningssituation kan gå till.