elev-720x405.jpg

För pedagoger i skola/förskola

Uppmuntra eleven/barnet att medverka i skolan/förskolan så mycket som möjligt. Den sociala kontakten med kamraterna är viktig och hjälper till att behålla förankring i vardagen, när tillvaron i övrigt är allt annat än vanlig.

Men kom också ihåg att sjukdomen kan påverka barnets prestation i skolan/förskolan. Barnen får ofta hög frånvaro på grund av behandlingen och infektioner. Det kan påverka prestationerna och det kan vara svårt att orka med eftersom man kan bli trött, ha värk och bli svag i musklerna.

Det är skolan som är ansvarig för barnets undervisning även då barnet är inlagt på sjukhuset eller vårdas i hemmet, och är skyldig att hålla kontakt med barnet och föräldrarna och att ordna med hemundervisning om det behövs.

Behåll kontakten

På sjukhuset finns en sjukhusskola där sjukhuslärare sköter skolundervisningen. För barn i förskola och förskoleklass finns på sjukhuset lekterapin med utbildad personal för dessa barn. Det är viktigt att samarbeta med dem. Om barnet inte kan gå i skola/förskola är det bra med besök av lärare och kamrater hemma och på sjukhuset. Det visar att man inte är bortglömd. Mejl, sms, brev och kort visar att det finns ett liv utanför sjukhuset. Det ökar livslusten och påskyndar tillfrisknandet.

Landets konsultsjuksköterskor har tillsammans med läkare vid varje barncancerenhet tagit fram nationella rekommendationer för socialt liv under cancerbehandling. De handlar framför allt om att det är viktigt att behålla närvaron i skola och förskola när ett barn behandlas mot cancer.

Ladda ner rekommendationerna här (PDF)