AV1-720x405.jpg

AV1-robot

AV1 är en personlig robot som gör det möjligt för det sjuka barnet att delta i skolan. Det sker med hjälp av teknik som skapar tvåvägskommunikation mellan klassrummet och det sjuka barnet.

Skolroboten AV1 fungerar som en förlängning mellan barnet som behandlas för cancer och skolan, så att barnet inte tappar kontakten med vare sig kompisar eller undervisning under vårdtiden. Tack vare en robot är den tomma skolbänken inte längre tom.

När ett barn behandlas för cancer måste det ofta vara borta från skolan i långa perioder. Tyvärr går det fort att tappa kontakten med både kompisarna och skolarbetet. Forskning visar att klasskompisarna glömmer att en elev är en del av klassen redan efter två veckors frånvaro.

Vad är en AV1-robot?

AV1 är en personlig robot som gör det möjligt för det sjuka barnet att delta i skolan. Det sker med hjälp av teknik som skapar tvåvägskommunikation mellan klassrummet och det sjuka barnet. AV1 är bärbar och har inbyggd 4G-teknik och WiFi som gör den enkel att ta med i olika sociala sammanhang, som till klassrummet, under rasten eller på utflykt.

Barnen får testa hur det är att använda roboten under tiden de vårdas för cancer. De kopplar upp sig via en iPad mini och följer delar av den vanliga undervisningen i klassen som ett komplement till undervisningen i sjukhusskolan.

AV1 står på bänken i klassrummet och styrs av det sjuka barnet via en surfplatta från sjukhuset eller hemmet, och gör det möjligt för barnet att delta i undervisningen även när de själva inte kan vara där.

Se hur Rasmus i Norrköping använder sin AV1-robot

Fakta om AV1

  • Bakom AV1 står det norska startup-bolaget No Isolation. I Norge finns det redan omkring 200 robotar ute i skolorna.
  • AV1 blir ögon och öron i skolan när barnet själv inte kan vara närvarande. Med hjälp av 4G-teknik kan roboten användas så gott som överallt, vilket gör det enklare att använda den i olika sociala situationer och ta med till andra klassrum.
  • AV1 är utformad för att vara så användarvänlig som möjligt och anpassad för barnets behov. När barnet kopplar upp sig från en surfplatta vaknar roboten till. Barnet kan se och höra allt som händer i klassrummet genom en kamera och delta genom att tala via en högtalare.
  • Ingen annan än barnet som är uppkopplad till AV1 via en iPad eller smartphone kan se vad som händer i klassrummet. Om man tar en så kallad screenshot stängs AV1 av och användaren måste få en ny inloggningskod för att kunna starta roboten igen.