Samtalsgrupper med fokus på emotionellt stöd

Vill du bidra till forskning och utveckling för bättre stöd till cancerdrabbade? Delta i Göteborgs Universitets samtalsgrupper med fokus på emotionellt stöd.

Vad är det för studie?

I denna studie kommer vi ha samtalsgrupper i Stockholm och Göteborg där vi pratar tillsammans om hur man skulle kunna utveckla emotionellt stöd genom digitala lösningar (appar/online). 

Tanken med stödet är att det ska kunna användas av cancerdrabbade för att få kontakt med varandra och stötta varandra, även efter att man har blivit frisk. Du kan nu få vara med och påverka utvecklingen av hur ett sådant stöd kan se ut.

Göteborgs Universitet är de som håller i detta projekt, och är ansvariga för studien.

För vem är det här?

Om du checkar dessa boxar är denna studien något för dig:

 • Du har själv tidigare drabbats av cancer och är mellan 15-35 år.
 • Du har nu avslutat din behandling.
 • Du skulle tycka det var kul att träffa andra cancererfarna och prata tillsammans om hur man kan utveckla nya lösningar, för att förbättra för unga vuxna som drabbas av cancer, i dag och i framtiden.

Hur går samtalsgrupperna till rent praktiskt?

Du kommer att bjudas in till två olika träffar. Vid träffarna kommer cirka 5-6 cancererfarna att träffas tillsammans med Siri och/eller Isak, som också är cancererfarna och jobbar i projektet. Till sist kommer också 1-2 forskare från Göteborgs Universitet att vara med, samt någon av våra teknik-utvecklare som är med i minKod (de är med för att förstå hur digitala lösningar ska se ut).

Läs mer om minKod på: https://www.karolinska.se/ung-cancer

Träffarna kommer att pågå i cirka 2,5 timmar per gång. Vi kommer att prata om idéer kring hur stöd genom mobilappar/online skulle kunna fungera. Vi kommer även att arbeta praktiskt  bl.a. genom att titta på exempel på liknande digitala lösningar som redan finns, och att ”brainstorma” för att utveckla idéer tillsammans.

Vad får jag för att vara med?

Vi vill att det ska kännas kul och enkelt att vara med.

Vi kommer att bjuda på mat – lunch, brunch eller middag beroende på tid för träff. Vi kommer också att lägga lite tid först på att lära känna varandra, så att det känns roligt och bekvämt att diskutera tillsammans. Om du bor utanför Stockholm eller Göteborg (där träffarna sker) så bjuder vi även på transport och övernattning, om du behöver det.

Eftersom det här är ett forskningsprojekt finns det några saker som är bra att känna till:

 • Diskussionerna vid samtalsgruppen kommer att spelas in med ljud.
 • Inspelningen kommer sen skrivas ut och avidentifieras (vilket innebär att personliga detaljer inte kan knytas till någon enskild person).
 • Resultaten av samtalsgrupperna kommer att presenteras på gruppnivå i vetenskapliga artiklar och vid presentationer.
 • Det råder också sekretess inom samtalsgruppen, vilket innebär att du inte får sprida det som övriga deltagare delger i gruppen.
 • Det kan vara skönt men även jobbigt att prata om sina erfarenheter. Om du behöver stöd efter att ha deltagit hjälper vi till med det.
 • Det är frivilligt att delta, och du kan ångra dig närsomhelst utan några konsekvenser.

Det låter bra! När är träffarna?

Träffarna kommer att vara efter sommaren 2020 – men vi vill att du redan nu anmäler ditt intresse så att vi kan planera träffarna. Att anmäla sitt intresse är inte bindande.

Jag är intresserad, hur anmäler jag mitt intresse?

Du anmäler ditt intresse här

Kontaktpersoner

 • SaraHellberg

  Sara Hellberg

  Projektledare, Maxa livet