syskonkarlek2_720x405.jpg

För syskon

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera när ens syster eller bror drabbas av en allvarlig sjukdom. Man kan känna stor oro för sin sjuka bror eller syster och sina föräldrar. Det kan också kännas skrämmande eller tråkigt att vara med på sjukhuset. Det är dock viktigt att vara delaktig och få veta vad som händer för att slippa ha en massa funderingar.

Behoven och utmaningarna för syskon till cancerdrabbade barn ser olika ut och kan bero på en mängd saker, som exempelvis omständigheterna kring det sjuka syskonet, familjesituation och ålder.

Ofta kan det vara givande att träffa andra familjer och syskon med liknande erfarenheter. Vi har stöd som riktar sig enbart till dig som syskon och stöd och aktiviteter du kan delta i tillsammans med ditt drabbade syskon.

Stöd för syskon

 • Syskonträffar på Ågrenska
  Ågrenska är ett kompetenscenter där personer med sällsynta diagnoser och deras familjer får träffa både andra i liknande situation och experter på sjukdomen. Till syskonvistelsen kommer syskon till barn och ungdomar som drabbats av en cancersjukdom. De får här en unik möjlighet att möta andra syskon som har gått igenom likartade situationer. Även de som mist sitt syskon är självklart välkomna på denna vistelse.
  Läs mer här.
 • Maxa livet-konferensen
  Varje år arrangerar Barncancerfonden en konferens för överlevare och deras syskon. År 2022 kommer konferensen att vara i november. Mer information kommer.
  Läs mer här.
 • Ungdomsstorlägret
  Barncancerfonden arrangerar varje år två ungdomsstorläger som vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Lägret brukar samla ett hundratal ungdomar från hela landet och är en plats för gemenskap, erfarenhetsutbyte, nätverkande och roliga aktiviteter.
  Läs mer här.
 • Skrivarträffar för syskon
  Barncancerfonden bjuder in till sex digitala träffar där ni syskon till barncancerdrabbade träffas och delar era erfarenheter. Du kommer få tips på hur du kan sätta ord på upplevelser och lära dig hur skrivandet kan bli ett verktyg för att förstå, läka och dela med sig. Mer information kommer snart.
  Håll dig uppdaterad här.
 • Digitala syskonträffar
  Gruppsamtal online där du möter syskonstödjarna och andra unga i liknande situation som din.
  Läs mer här.
 • Digitalt samtalsstöd
  Välkommen att samtala med någon av Barncancerfondens legitimerade psykoterapeuter när livet är svårt. Stödet finns för dig som på något sätt drabbats av barncancer och ges till drabbade barn, föräldrar, syskon och andra närstående i hela landet - både under och efter behandling.
  Läs mer här.
 • Barncancerfondens lokala föreningar
  Det finns sex lokala föreningar i landet. Här kan du som syskon få ett sammanhang där du kan möta andra familjer och syskon med liknande erfarenheter. Varje förening har syskongrupper som finns för just dig.
  Klicka här för att hitta din närmaste förening.
 • Syskonstödjare
  Barncancerfondens syskonstödjare är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen till de som blivit sjuka. De finns vid alla landets sex barncancercentra samt vid Lilla Erstagården - som är Nordens enda hospice för barn - och ingår i den stödgrupp som finns runt familjen. Hur ofta de träffas är upp till familjen. 

  På sjukhuset kan man dessutom få vara med i lekterapin och gå i sjukhusskolan för att inte komma efter i skolarbetet.
sumo2.jpg

Sumobrottning på syskonläger

Årets nationella syskonläger gick av stapeln i lilla byn Kloten några mil från Skinnskatteberg. Det är en vacker gammal skola där det bedrivits lägerverksamhet sedan någon gång i mitten av 80-talet.

Läs mer