Samtalsstöd

När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen drabbad. Att få beskedet att ens barn insjuknat i en barncancersjukdom innebär drastiska förändringar i tillvaron. Nu kan du få stöd på vägen – dygnet runt.

Under de olika faserna – från diagnos till efter avslutad behandling – uppkommer olika situationer att anpassa sig till och en tillvaro fylld av oro och ångest. Behovet av psykosocialt stöd och samtalsstöd är därför ofta stort hos de drabbade.  

Barncancerfonden erbjuder därför drabbade familjer och närstående en möjlighet till nationellt samtalsstöd via telefon genom S:t Lukas, en idéburen organisation som tillhandahåller psykoterapi och handledning över hela landet.

För de familjer vars barn behandlats för hjärntumör eller där barnet drabbats av återkommande återfall av hjärntumör erbjuds även digitalt samtalsstöd. Ett projekt som pågår till 2020 och som ger familjer ett kontinuerligt stöd genom samtal med erfaren psykoterapeut.