Snapseed.jpg

Psykosocialt stöd

När ett barn insjuknar i en cancersjukdom påverkas omgivningen både känslomässigt och socialt. Alla i den sjukes närhet får en ny verklighet att hantera och ofta saknas tid för att förbereda sig inför denna.

Erfarenhet visar att det hjälper att tala öppet om sjukdomen men också om tankar och känslor som väcks på grund av den. Inte bara det sjuka barnet drabbas, utan även syskon, föräldrar, släkt och vänner. Att ha en öppen kommunikation och upprätthålla sin kontakt med sina nära kan vara ett stöd. Vad du som förälder, syskon, släkting eller vän kan tänka på, får du tips om genom att klicka dig vidare i länkarna nedan.