När Isabella blev sjuk blev skolan svår

Hur kan man komma vidare när man som förälder inte kommer längre i sin strävan att göra skolgången så bra som möjligt för sitt sjuka barn? Vilka rättigheter har man? Och vilken hjälp finns att få?

När Isabella började skolan hade hennes cancerbehandling redan avslutats. Men under hösten under sitt första skolår drabbades hon av en följdsjukdom. Trots att både lärare, rektor och annan personal lovade att möta Isabella och hjälpa henne med sina svårigheter upplevde hennes föräldrar att hjälpen uteblev. Idag är hon nio år och kampen för att få skolgången att fungera har varit lång och svår. 

I detta avsnitt hör vi Isabella berätta om hennes upplevelser kring att gå i skolan när man är allvarligt sjuk och Isabellas föräldrar Malin och Kalles upplevelser kring Isabellas första tid i skolan efter hennes barncancerbehandling och utmaningarna kring att ha en svårt sjukt barn i skolan.

Hör även Malin Öhman elevhälsochef och specialist på pedagogisk psykologi som jobbar dagligen för att barn i Isabellas situation ska få det så bra som möjligt. 

Lyssna här:

Stöd i din närhet

Många barn och unga möter svårigheter i skolan, oavsett anledning kan man ibland behöva extra stöd. Här har vi samlat stöd till dig som har det svårt i skolan: 

 • Rätt till stöd i skolan 
  Informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer. Finns också filmer för att stärka olika yrkesgrupper i skolan och syftar till att skolan ger bra stöd under och efter en svår period i livet. Klicka här för att läsa mer. 

 • Stöd till pedagoger 
  För pedagoger och lärare som möter elever som drabbats av barncancer eller annan sjukdom. Läs om sena komplikationer i skolan här. 

 • Om skolans skyldigheter 
  Information om skolans skyldigheter, vad eleven har rätt till. Klicka här för att läsa mer. 

 • Sjukhusskolan 
  För att barn i skolåldern från grundskola till gymnasiet. Genom sjukhusskolan kan man hålla kontakten med sin egen klass och lärare på hemskolan. Syskon är också välkomna!
  För barn i förskola och förskoleklass finns på sjukhuset lekterapin med utbildad personal.
  Kontakta konsultsjuksköterskorna eller syskonstödjare på respektive barncancercentrum för att komma till i kontakt med sjukhusskolan. 

 • Skolroboten AV1 
  För barn i grundskoleåldern under behandling. AV1 är en personlig robot om gör det möjligt för det sjuka barnet att delta i skolan. Det sker med hjälp av teknik som skapar tvåvägskommunikation mellan klassrummet och det sjuka barnet. AV1 är bärbar och har inbyggd 4G-teknik och WiFi som gör den enkel att ta med i olika sociala sammanhang, som till klassrummet, under rasten eller på utflykt. Den fungerar som en förlängning mellan barnet som behandlas för cancer och skolan, så att barnet inte tappar kontakten med vare sig kompisar eller undervisning under vårdtiden. Kontakta konsultsjuksköterskorna på respektive barncancercentrum för att höra mer om AV1.