Sarkom

Tumörsjukdomar som uppstår i muskler, senor, bindväv eller skelett kallas för sarkom. Det finns ett mycket stort antal typer av sarkom och namnen talar om varifrån de utgår. Ett sarkom som utgår från benceller kallas osteosarkom, fibrosarkom utgår från bindväv var som helst i kroppen och rhabdomyosarkom utgår från musklerna. De två vanligaste skelettumörerna är osteosarkom och Ewing sarkom.


Symptom

Det vanligaste symptomet på osteosarkom är lokal smärta och relativt ofta ser man även en knöl på benet i anslutning till knäleden.

Även Ewing sarkom ger lokal smärta, ofta under en lång period. Smärtan förvärras ofta successivt och så småningom visar röntgenbilder att det rör sig om en tumör.

Rhabdomyosarkom ger ofta diffusa eller få symptom. Beroende på var tumören sitter kan den till exempel ge lokal smärta i näsan eller halsen, svårigheter att svälja, eller en ömmande klump i musklerna.

Diagnos

Det är relativt enkelt att ställa diagnos för osteosarkom med hjälp av röntgen, kompletterat med provtagning av tumören.

För att ställa diagnos för Ewing sarkom tas prover från tumören som analyseras. Diagnosen för rhabdomyosarkom ställs också genom prov från tumören eller röntgen.Behandling

Osteosarkom behandlas först med intensiv cytostatikabehandling för att minska tumörstorleken. Därefter sker en operation. Operationen är oftast lokal – man tar bort området där tumören sitter och omgivande vävnad, utan att behöva amputera. Efter operationen fortsätter cytostatikabehandlingen under ett drygt halvår. Osteosarkom är inte strålkänsligt.

Ewing sarkom är strålkänsligt och behandlas med cytostatika i kombination med kirurgi och/eller strålbehandling. Var tumören sitter och hur utbredd den är, avgör valet av behandling.

Behandlingen av rhabdomyosarkom är intensiv cytostatikabehandling, oftast följt av operation och ibland även lokal strålbehandling. Tumörer som utgår från de omogna förstadiecellerna är mer känsliga för cytostatika.Komplikationer

Om en osteosarkomtumör kommer tillbaka sker det sällan där den fanns från början. Oftast uppträder återfallen i lungorna. Sker ett återfall i lungorna resulterar det i operation och förnyad cytostatikabehandling.

Ewing sarkom kan uppträda som återfall på det ställe där tumören ursprungligen fanns. Det är därför viktigt att man i uppföljningen undersöker området där tumören satt. Det är också viktigt att följa upp med lungröntgen för att se om tumören visar tecken till spridning.

Studier visar också att många barn har skador efter sin behandling, såsom hjärtproblem, nedsatt hörsel och svårigheter att få barn.

Prognos

Behandlingen av osteosarkom har förbättrats betydligt under de senaste 15 åren och likadant är det med prognosen. Idag blir ungefär 70 procent av dem som drabbas friska. Ett kvarstående handikapp i den opererade kroppsdelen är vanligt, men betyder sällan att man inte kan leva ett fullgott liv.

Överlevnaden i Ewing sarkom har varit konstant under de senaste årtiondena. Idag överlever cirka 60 procent av dem som drabbas.

För barn med rhabdomyosarkom har prognosen, oavsett typ, förbättrats radikalt. Fortfarande är det dock av stor betydelse vilka celler tumörerna utgår från. Mellan 70 och 90 procent blir friska.

Värt att veta om Sarkom:

  • År 1979 bildades Skandinaviska sarkomgruppen, SSG. Gruppen är ett forum för forskning och utveckling. Drygt 200 personer från Skandinavien ingår i SSG, såväl ortopeder och onkologer, som kirurger, röntgenläkare, sjukgymnaster med flera discipliner. I samarbete med VSTB (Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn), utvecklar SSG löpande behandlingsprotokollen för sarkom och säkerställer diagnostiken. Det är tack vare SSG som alla som drabbas av sarkom behandlas på samma sätt.
  • År 1991 infördes generell cytostatikabehandling av sarkom i stället för amputation i hela Sverige. Det fick överlevnaden att öka.
  • Även diagnostiken och genetiken har utvecklats under de senaste tio åren och i dag kan läkarna se exakt var tumören sitter, om den är spridd och hur cytostatikan påverkar den. Amputationer görs bara i undantagsfall och då på ett avgränsat område.
  • Mjukdelssarkom utgör cirka sex procent av all barncancer och bentumörer cirka tre procent.

Ewing sarkom 

Ewing sarkom är en tumör som kan uppträda både i och utanför skelettet.

Osteosarkom 

Tumören består oftast av benvävnadsceller som har genomgått en elakartad förändring.

Rhabdomyosarkom

Rhabdomyosarkom har sitt ursprung i muskler och är den vanligaste sarkomtypen hos barn.


Drabbade berättar


Aron Andersson
Diagnos: Sarkom. Insjuknade 1994, färdigbehandlad 1995.