Syskonen håller hand när de tar sig fram utomhus.

Syskon

Som syskon kan man känna stor oro för sin sjuka bror eller syster och sina föräldrar. Det kan också kännas skrämmande, men också tråkigt, att vara med på sjukhuset. Men det är viktigt att vara delaktig och få veta vad som händer för att slippa ha en massa funderingar.

På varje regionalt barncancercenter finns det en syskonstödjare som jobbar med syskon till sjuka barn. På sjukhuset kan man dessutom få vara med i lekterapin och gå i sjukhusskolan för att inte komma efter i skolarbetet.

Tänk också på att det är oundvikligt att mer uppmärksamhet tidvis kommer att riktas mot ditt sjuka syskon. Om du vill ha kontakt med andra syskon finns något som heter syskongrupper i de olika barncancerföreningarna.

Syskonstödjare

Barncancerfondens syskonstödjare är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen till de som blivit sjuka. De finns vid alla landets sex barncancercentra samt vid Lilla Erstagården - som är Nordens enda hospice för barn - och ingår i den stödgrupp som finns runt familjen. Hur ofta de träffas är upp till familjen. I början är det oftast bara skönt att veta att det finns någon till hands om man vill. Antingen helt själv eller ihop med andra barn.

När allting bara behöver vara som vanligt

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera när ens syster eller bror drabbas av en allvarlig sjukdom. Och kanske är det vad som är svårast, att hantera känslor och tankar som man inte är van vid. Oro och ilska på samma gång men kanske framför allt en stark längtan efter att allt ska bli som vanligt igen. Våra syskonstödjare försöker tillföra något vanligt i en situation som är allt annat än vanlig. Oavsett om det handlar om att svara på frågor eller vara någon som det är tillåtet att skratta ihop med.

Kontaktuppgifter till våra syskonstödjare:

Julia Fohlin, syskonstödjare sedan 2018 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Mejla Julia

Joachim Bång (föräldraledig), syskonstödjare sedan 2016 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg 

Carina Karlsson, syskonstödjare sedan 2011 vid Universitetssjukhuset i Linköping

Mejla Carina

Gustav Westerholm, syskonstödjare sedan 2013 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Mejla Gustav

Maria Larsson, syskonstödjare sedan 2016 vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

Mejla Maria 

Petra Svensson, syskonstödjare sedan 1999 vid Barn- och ungdomssjukhuset i Lund

Mejla Petra

David Erebo-Olofsson, syskonstödjare fr o m 2018 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Mejla David

Kerstin Ivéus, syskonstödjare på Lilla Erstagården sedan 2013.

Mejla Kerstin

Sara Löfström, syskonstödjare på Lilla Erstagården sedan 2018.

Mejla Sara