Maxa livet

Har du haft cancer som barn och nu är vuxen? Maxa livet är vår satsning på dig som är barncanceröverlevare och som vill ha en stadig grund att stå på och rätten till ett bra liv.

Kanske har du lämnat vårdtiden bakom dig, men bär fortfarande spår av sjukdom och behandling? För att stödja och stärka har vi skapat ett koncept som ska peppa och ge möjligheter och verktyg i livet framåt. Det började som en konferens för att inspirera och har nu blivit ett eget program.

Maxa livet består av flera delar och gemensamt för alla är att de bygger på deltagarnas egna tankar och önskemål om vad det ska innehålla.