Jag har fått cancer - orka bry sig om jag vill ha barn i framtiden

I Vävnadsrådets film - Jag har fått cancer - orka bry sig om jag vill ha barn i framtiden - möter vi en ung kille som ställs inför frågan att frysa ner spermier innan hans cancerbehandling påbörjas. Det kan finnas risk att spermierna skadas av behandlingen. Att lämna spermier kan då möjliggöra att i framtiden kunna bli pappa.