Efter cancer, hur är livet efter barncancer?

Efter avslutad behandling följs barnet upp under fem års tid, då man går på regelbundna provtagningar och undersökningar. De flesta av barnen återgår till sitt vanliga liv efter genomgången behandling, men för en del blir det inte så.

Tomhet och trötthet kan de flesta känna av, men vissa barn kan ha fått sena komplikationer, något som uppmärksammas mer och mer nu när de flesta överlever sin cancersjukdom.

Med sena komplikationer menas mer eller mindre bestående förändringar som kvarstår sedan behandlingen är avslutad. Det kan vara till exempel hormonproblem, hörsel- och synnedsättning, balansrubbningar, hjärntrötthet eller inlärningssvårigheter.

Rehabilitering och habilitering

Barn med sena komplikationer utreds och följs upp av dels barnonkologin, men även ett rehabiliterings- eller habiliteringsteam kan kopplas in.

Om barnet remitteras till en neuropsykolog kan hen oftast hjälpa till att utreda vilka svårigheter som barnet har och förklara orsakerna. Det kan vara till hjälp så att skolan ska kunna anpassa undervisningen och miljön för eleven.

Vilka ingår i rehabiliterings- och habiliteringsteamen?

Flera yrkeskompetenser samarbetar för att få en så komplett utredning av barnet som möjligt. I teamet kan det till exempel ingå en arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog.

Olika barnhabiliteringar i landet

BarnReHab Skåne

Regionala barn- och ungdomshabiliteringen i Göteborg 

Habilitering i Västerbotten

Hjärnskadecenter i Stockholm

Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala

Habiliteringen på Linköpings universitetssjukhus

Maxa-Livet-2015_foto-Sara-Vaughn_1440x810.jpg

Maxa livet - för överlevare

Maxa livet är för dig som är barncanceröverlevare och som vill ha en stadig grund att stå på och rätten till ett bra liv.

Maxa livet