Min Stora Dag

Min Stora Dag anordnar upplevelser och Stora Dagar, som till exempel tivolibesök, biokvällar, konserter och läger, för att skapa minnen för livet och uppfylla drömmar hos de barn som behöver det som bäst.

  • Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.
  • Varje år får nära 5 000 barn som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.
  • Min Stora Dags vision är att alla de 200 000 barn i Sverige som lever med allvarliga sjukdomar och diagnoser ska få en Stor Dag.

Min Stora Dag får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Min Stora Dags läger

En Stor Dag på läger vänder sig till ungdomar mellan 14-18 år och genomförs utan föräldrar vilket stärker självkänslan och gemenskapen. Min Stora Dags läger bjuder på unika program och upplevelser och botar utanförskap genom att barnen får träffa andra unga i en liknande situation. Ofta får man nya vänner för livet. På dessa läger närvarar alltid medicinska volontärer.

OBS!

 Vinterlägret den 2-5 april är inställt på grund av Coronaviruset.