Lägersamarbeten

Barncancerfonden samarbetar även med andra föreningar och arrangörer som anordnar uppskattade vecko- och dagläger som passar barn och ungdomar som har, eller har haft, cancer. På vissa läger är även syskon välkomna.

Lägersamarbeten under 2021

Uppdateras när information är tillgänglig. 

Barncancerfonden gör bedömningen att inte skicka barn och ungdomar på några vistelser/läger under sommaren 2021. I enlighet med hur Barncancerfonden agerar kring egna läger och aktiviteter. Vi hoppas så snart som möjligt kunna erbjuda möjligheter igen.

Kontaktpersoner

  • JonathanSvensson

    Jonathan Svensson

    Projektledare event