Information och bokning av Almers hus

Här hittar du kontaktuppgifter till din bokningsansvariga och mer information inför din vistelse på Almers hus.

Så bokar ni er vecka

Bokning av er vecka på Almers hus sker via en av de bokningsansvariga som finns på det barncancercentrum du och din familj tillhör. Använd denna blankett när du bokar din vecka. 

Samtliga bokningsansvariga och deras kontaktuppgifter hittar ni i listan nedan.

Om din bokning

Du och din familj har möjlighet att boka en vecka eller delar av en vecka. Bytet sker på måndagar men in- och utcheckning kan ske andra dagar om man önskar stanna över t ex en långhelg.

I bokningsblanketten uppger du vilka veckor som passar dig och din familj. Bokningsanvarig kontaktar dig cirka 4 veckor innan avresa om din bokning blivit bekräftad och en koordinator från Varbergs Kusthotell kontaktar dig sedan för information gällande era ankomst- och avresedatum. 

I huset kan fyra familjer bo varje vecka. På grund av rådande pandemi kan läget ändras till att erbjuda halvbeläggning där endast två familjer får vistas samtidigt i huset varje vecka.

En lägenhet per familj får disponeras och fler gäster än antalet bäddar i respektive lägenhet är inte tillåtet pga. säkerhetsskäl. Endast inbokade familjer erbjuds övernattning i Almers hus.

På Almers hus är att ge cancerdrabbade barn och deras familj (föräldrar/vårdnadshavare och syskon) en andningspaus i vardagen och andra närstående (t ex mor- och farföräldrar) erbjuds inte möjligheten att boka.

Almers hus har öppet året om

Almers hus har öppet året om. Bokningstrycket är som högst på lovveckor och under sommaren. Varje region (barncancercentrum) fördelas därför sommarveckor utifrån antalet insjuknande barn. Beräkningen grundar sig på de senaste fem årens statistik.

Varje år är några veckor är avsatta till familjer som förlorat ett barn, så kallade ”vi som mist-veckor” samt andra veckor till t ex programmet Maxa livet eller lokala föreningars gruppverksamhet, medan övriga veckor disponeras av barn och deras familjer.

Här hittar du schemat över veckor som du och din familj har möjlighet att boka.

Bokningsansvariga

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Emma Brunskog 
Tfn: 031-343 45 22
E-post: emma.brunskog@vgregion.se

Anna Holm
Tfn: 031-343 45 22
E-post: anna.fredlund@vgregion.se

Carina Robertsson
Tfn: 031-343 45 22
E-post: carina.robertsson@vgregion.se

Universitetssjukhuset i Lund

Evelina Hellström
Tfn: 073-0316355
E-post: evelina.Hellstrom@skane.se

Universitetssjukhuset i Linköping

Marie Sandgren
Tfn: 010-103 47 92
E-post:Marie.Sandgren@regionostergotland.se

Anne Wretman
E-post:Anne.Wretman@regionostergotland.se

Eivor Fasth
Tfn: 010-103 47 80
E-post: Eivor.Fasth@regionostergotland.se

Norrlands universitetssjukhus

David Erebo-Olofsson 
Tfn: 070-887 80 10
E-post: david.erebo.olofsson@regionvasterbotten.se

Chatarina Odström
Tfn: 073-0945038
E-post: chatarina.Odstrom@regionvasterbotten.se

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm

Helena Oreland
Tfn: 08-517 781 84
E-post: helena.b.oreland@sll.se

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

Marie Sandberg
Tfn: 018-611 58 02, -04
E-post: marie.sandberg@akademiska.se

Gustav Westerholm
Tfn: 072-515 54 90
E-post: gustav.westerholm@akademiska.se

Varbergs kusthotell

Elin Nilsson (koordinator)
Tfn: 0340-62 98 00
E-post: elin.nilsson@comwell.se

Kontakt

  • AmandaEriksson

    Amanda Eriksson

    Enhetskoordinator