Utbildning leukemi

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som haft leukemi. Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift, resa och logi för personal från barnets hemskola.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Föreläsare, listan kommer att uppdateras

Personal Mun-H-Center
Pedagoger Ågrenska

Ågrenska Dokumentation

Föreläsningarna sammanfattas i en Dokumentation som är en bearbetad och sakgranskad sammanfattning av föreläsningarna varvat med en berättelse från en familj.
Dokumentationen distribueras efter färdigställande.

Målgrupp:

Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn i skolåldern som har haft leukemi det kan t.ex. vara personal inom förskola skola, sjukvård samt mor- och farföräldrar. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal samt närstående deltar tillsammans.

Personal från barnets hemskola:

Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola. Kontakta Annica Jansson för mer information. 031- 750 91 62.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Sista anmälningsdag: 7 september

Ladda ned anmälan här, pdf öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter:

Annica Harrysson, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se