Till dig som är arbetsgivare till förälder med cancersjukt barn

Om någon av dina anställdas barn insjuknar i cancer så väcks många frågor och kanske en oro för hur allt kommer att bli framöver. Du vill kunna hjälpa till, men vet inte hur. Men det finns faktiskt saker du som arbetsgivare kan göra för att underlätta situationen för den drabbade föräldern.

Alla former av cancer hos barn är allvarlig och livshotande om inte behandling sätts in. Behandlingens längd, omfattning och svårigheter varierar stort. Till exempel tar den planerade behandlingen av leukemi cirka två och ett halvt år. Detta under förutsättning att inga komplikationer och/eller återfall uppstår.

Avvakta första chockfasen

Tänk på att när föräldern/arbetstagaren ringer eller tar kontakt så har hen troligtvis alldeles nyss fått besked om att barnet har fått cancer. Det är då vanligt att föräldern befinner sig i chock. En del föräldrar förmår göra det som måste göras, bland annat meddela sin arbetsgivare vad som hänt, medan andra kan ha svårt att göra detta på grund av de rådande omständigheterna. Här är det viktigt att som arbetsgivare bekräfta den information man fått men rådet är att man bestämmer att man hörs av igen inom en till två veckor.

Båda har rätt till föräldrapenning samtidigt

När ett barn som inte fyllt 18 år får en cancerdiagnos har båda föräldrarna rätt till tillfällig föräldrapenning för vår vård av allvarligt sjukt barn samtidigt. De behöver alltså inte sjukskriva sig även om de är chockade och mår mycket dåligt själva. Senare under behandlingen kommer det förhoppningsvis att finnas perioder då föräldrarna successivt återgår till att jobba.

Olika perioder kommer att se olika ut

Om föräldern säger att de kommer att vara hemma/borta från jobbet i exempelvis två och ett halvt år, är det behandlingens längd för barnet – men inte nödvändigtvis så lång tid som föräldern kommer att vara borta från sitt arbete. All cancerbehandling av barn koordineras och genomförs på något av landets sex regionala barncancercenter. Detta innebär olika långa restider och perioder då familjerna faktiskt inte bor hemma. Detta kan handla om dagar, veckor eller månader.

Var flexibel!

Successivt kommer barnen att kunna återgå till förskola/skola även under pågående behandling. Då upphör rätten att få ersättning för vård av allvarligt sjukt barn. Här kommer det att behövas ett stort mått av flexibilitet från arbetsgivarens sida då detta kan innebära att arbetstagaren kan återgå i arbete timmar eller dagar åt gången – under förutsättning att det inte tillstöter några komplikationer.

Hör av dig regelbundet

Förhoppningsvis kommer barnet att vara i skolan/förskolan under delar av behandlingen och då mår föräldrarna oftast bra av att kunna jobba. Familjen får kontinuerlig information om barnets diagnos och behandling. En cancerbehandling hos barn är ofta förenat med snabba kast mellan mer stabila perioder och plötsliga infektioner som tvingar tillbaka familjerna till sjukvården även mellan planerade behandlingar. Det är bra om du som arbetsgivare/arbetsledare kan höra av dig med en viss regelbundenhet. Alla mår bra av att höra att man är saknad på sitt arbete.

Boka in löpande avstämningar

Diskussion om arbetsuppgifter under den planerade behandlingstiden kan underlätta för alla parter. Ha gärna återkommande avstämningstillfällen.

Ladda ner texten som PDF