Ansökan Rättshjälpen del 3 - problem med aktivitetsersättning

Denna del riktar sig till personer över 18 år som har haft cancer som barn och som nekats, eller inte anser sig ha fått korrekt, aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

I denna del finansierar vi fullt juridiskt stöd till ett begränsat antal personer vars ärenden bedöms ha potential att kunna bli vägledande för hur lagen ska tolkas framöver. Barncancerfonden kommer, tillsammans med juridisk expertis, att gå igenom ansökningarna och välja ut två till tre ansökningar att gå vidare med.

Nedan refererar vi till den vuxna överlevaren det rör som ”den sökande”, då det ibland är någon annan än personen i fråga som fyller i formuläret.

Barncancerfonden värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. Genom att gå vidare med din ansökan för Rättshjälpen godkänner du därmed Barncancerfondens integritetspolicy och allmänna villkor samt samtycker till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.
 
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta del av vår  integritetspolicy och allmänna villkor.