Försäkringskassan

Om ditt barn blir svårt sjukt och har stort behov av hjälp kan Försäkringskassan betala ersättning till dig så att du får mer tid till att ta hand om ditt barn.

Du kan få tillfällig föräldrapenning om du är borta från arbetet för att hjälpa ditt barn. Du kan också få vårdbidrag om ditt barn behöver mycket vård under minst 6 månader eller om du har stora merkostnader på grund av ditt barns sjukdom.

Tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn

Denna ersättning kan föräldrar ansöka om när barnet fått sin diagnos och startat sin behandling. Med allvarligt sjukt barn menas att det är stor fara för barnets liv, eller att barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Vid denna form av föräldrapenning har båda föräldrarna rätt till ersättning från Försäkringskassan under ett obegränsat antal dagar. Detta gör att när familjen väl kommer hem och den medicinska behandlingen börjar trappas ned något har familjen fortfarande möjlighet att ansöka om ordinarie tillfällig föräldrapenning, vilken uppgår till maximalt 120 dagar per barn och kalenderår.

Försäkringskassan har en grupp av ett tjugotal försäkringsutredare som arbetar med tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn. Prata med din kurator så kan han eller hon lotsa dig vidare till den gruppen om det skulle vara aktuellt i ert fall.  

Läs mer om tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn

Vårdbidrag

Vårdbidraget finns för att hjälpa föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning. Vårdbidragets storlek varierar med hur stora behov barnet har. För att få vårdbidraget ska barnet behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du har också rätt till vårdbidrag om du får stora merkostnader i och med barnets sjukdom. Vårdbidrag kan du få som längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Läs mer om vårdbidraget

Kassakoll

I Kassakollen kan du beräkna hur stor ersättning du får utifrån den lön du tjänar.

Till Kassakollen