maja_1440x810.jpg

Familj

Även om fokus ligger på det sjuka barnet är det viktigt att man som förälder kommer ihåg både sig själv, sin partner och eventuella syskon. Alla har olika sätt att bearbeta och hantera en svår situation.

Syskon till det sjuka barnet glöms ofta bort av omgivningen och som mamma eller pappa känner du dig ofta otillräcklig. Men genom information, uppmärksamhet och att låta syskon vara med så mycket som möjligt på sjukhuset går det bättre. Att försöka leva en dag i sänder ger en känsla av kontroll över livssituationen – det viktigaste blir då hur barnet mår just idag, och detta styr även resten av familjens vardag.

Vem kan föräldrarna prata med?

Förutom det stöd som sjukvården erbjuder är ofta släkt och vänner viktiga stödpersoner, som är bra att ta hjälp av även efter att barnet är färdigbehandlat. Konsultsjuksköterskorna finns med under hela barnets sjukdomstid och kan även hjälpa till efter hemkomst. På sjukhusen finns även psykolog och kurator som kan vara samtalsstöd. I barncancerföreningarna runtom i landet finns möjligheten att få stöd och kontakt med andra föräldrar.

Almers hus i Varberg finns möjligheter för familjer att lämna vardagsstöket för att umgås med varandra och träffa andra i liknande situation. Barncancerfonden erbjuder också hela familjen att delta, kostnadsfritt, på familjeveckor på Ågrenska strax söder om Göteborg. Under dessa vistelser får alla i familjen ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser, känna gemenskap med andra med liknande erfarenheter samt råd att klara den förändrade familjesituationen.

Föräldrarnas arbetsliv

Om ditt barn insjuknat i cancer ställs livet på ända. Barnet hamnar i fokus och allt runt omkring tappar betydelse. Som arbetstagare är det ändå viktigt att behålla en löpande dialog med din arbetsgivare under behandlingstiden. Det skapar trygghet både för dig och din arbetsgivare.

Tipsa gärna också din chef om de här råden som är riktade till arbetsgivare. Sannolikt blir hen tacksam över att kunna underlätta din situation just nu.

Ni behöver inte sjukskriva er

När ett barn som inte fyllt 18 år får en cancerdiagnos har båda föräldrarna rätt till tillfällig föräldrapenning för vår vård av allvarligt sjukt barn samtidigt. Ni föräldrar behöver alltså inte sjukskriva er även om ni är chockade och mår mycket dåligt själva.

Informera direkt – men vänta med att planera arbetssituationen

Informera din arbetsgivare om att ditt barn blivit allvarligt sjukt. Be att få återkomma med mer information när ni fått besked om hur den närmaste tiden kommer att se ut vad gäller diagnos och behandling. Avtala sedan om tid för ett samtal med din arbetsgivare där du kan lämna tydligare information om hur du kommer att finnas tillgänglig för ditt arbete.

Kontakta Försäkringskassan tidigt

Om man av någon anledning helt saknar eller har låg sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller om man är arbetslös, student eller egenföretagare så är det viktigt att tidigt föra en dialog med Försäkringskassan så att man vet hur ersättningen beräknas.

Ingen ersättning när barnet är i skolan

När behandlingen är igångsatt är det bra att barn och föräldrar parallellt återgår till förskola, skola och arbete som en del av att återta sin vardag. De tider som barnet är i förskola/skola kan föräldrar inte få ersättning för vård av allvarligt sjukt barn.

Säg INTE upp dig!

Sist men inte minst är det viktigt att lyfta fram att det INTE är ett bra tillfälle att säga upp sig i samband med att barnet insjuknar eller under vårdtiden. Vissa föräldrar säger upp sig för att kunna vara med sitt barn när de får ett cancerbesked, men det finns andra lösningar för att kunna vara med sitt sjuka barn. Det finns också möjlighet att diskutera med kuratorn på barnkliniken.

9.jpg

Livet har stannat men hjärtat fortsätter slå

En pappas reflektioner och tankar, 100 dagar in i behandling mot leukemi.

Läs mer