Tumörer i näsa och munhåla

En ovanlig tumörform under barnaåldern är tumörer som uppstår i näsa och munhåla.

Dessa tumörer är extremt ovanliga och utgår från den slemhinna som täcker näs- och munhåla. Denna tumörform är vanligare i Afrika än i övriga världen.

Orsaken till detta är inte känd, men det kan finnas ett samband med mycket ovanliga typer av virusinfektioner.