Ewings sarkom

Ewings sarkom är en tumör som kan uppträda både i och utanför skelettet. Tumören uppträder oftast hos ungdomar och är mycket ovanlig hos små barn.

Symtom

Symtomen kan vara samma som vid osteosarkom men många gånger har barnen och ungdomarna med Ewings sarkom en längre sjukdomshistoria. 

Vid Ewings sarkom är smärta ett vanligt första symtom. Om tumören har vuxit igenom skelettet, eller uppstår direkt i mjukdelarna, brukar den ge en svullnad som ömmar. Man kan drabbas av trötthet, feber och blodbrist.

Diagnos

För att ställa diagnosen tas prover från tumören som analyseras i mikroskop.Man tittar också på kromosomerna i tumörcellerna som är typiska för Ewings sarkom, vilket gör att man med säkerhet kan ställa diagnosen.

Behandling

Behandlingen av Ewings sarkom är cytostatika i kombination med kirurgi och/eller strålbehandling. Ewings sarkom är till skillnad från osteosarkom strålkänsligt. Var tumören sitter och hur den är utbredd är avgörande för hur behandlingen sker.