Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av lymfom hos ungdomar.

Lymfknutorna är utspridda längs hela trädet av lymfkärl. De fungerar som filter och består av porös bindväv späckad med lymfocyter, en sorts vit blodkropp, som samlar in och förstör bakterier och virus. Cirka 25 miljarder lymfocyter vandrar genom varje lymfknuta varje dag.

De flesta lymfom, men inte alla, uppträder där kroppens lymfknutor (ibland kallade lymfkörtlar) finns. Större ansamlingar finns under armarna, i ljumskarna, i halsen, i bröstet och i magen.

Symptom

Det vanligaste symptomet är hastigt växande oömma lymfkörtlar. Hodgkins lymfom yttrar sig ofta på halsen, men kan också sitta i bröstkorgen eller i buken.

Var lymfomet sitter avgör vilka symptom man får. Sitter det i bröstkorgen kan det ge upphov till andningsproblem och sitter det i buken kan det ge upphov till smärtor. Lymfom ger ofta även en generell påverkan på kroppen, oavsett var det sitter, såsom trötthet, feber och avmagring.

Diagnos

För att ställa diagnos tas prov från tumören. Sitter den på halsen är det ofta lätt att ta bort hela eller en bit av den angripna lymfknutan för provtagning. En tumör i buken eller bröstkorgen kräver ofta operation för att man ska få tillräckligt med material att undersöka.

Det finns fyra olika typer av Hodgkins lymfom, som behandlas på snarlika sätt.

Behandling

Diagnosen ställs först och främst genom att ett prov tas från tumören (biopsi) och sedan studeras, bland annat i mikroskop. Dessutom ingår en rad blodprov och röntgenundersökningar som datortomografi, magnetkamera, PET-scan och ultraljudsundersökning. Benmärgsundersökning görs också.

Behandlingen av Hodgkins lymfom har gått framåt. Idag ger man i regel behandling med olika kombinationer av cytostatika. Förr ingick alltid strålning men numera använder man behandlingsprotokoll med mindre strålning. Det betyder att en del barn inte alls behöver strålbehandling.

Komplikationer

Pojkar som behandlats för Hodgkins lymfom kan få nedsatt förmåga att få barn. Nya behandlingsprotokoll används idag för att minska risken för infertilitet. Även inom detta område har den medicinska tekniken gjort framsteg.

Prognos

De allra flesta som drabbas av Hodgkins lymfom blir botade, överlevnaden är 100 procent. Mindre än 15 procent av fallen drabbar barn under 14 år. Före 10 års ålder insjuknar pojkar oftare än flickor. Denna skillnad planas dock ut senare och avtar i tonåren. Pojkar har en insjuknandetopp i förpuberteten medan det hos flickor uppstår en topp i sena tonåren.

Värt att veta om Hodgkins lymfom:

  • Thomas Hodgkin, en brittisk läkare och patolog, beskrev sjukdomen, som sedermera fick hans namn, redan 1832.
  • Före 1995 behandlades lymfom enligt flera olika behandlingsscheman.
  • År 1995 infördes ett gemensamt behandlingsschema för hela Norden. Det innebar en strukturell förändring och en samsyn som påverkade överlevnaden positivt.
  • För att minska risken för infertilitet hos pojkar vid behandling av Hodgkins lymfom har man på senare år börjat ge olika sorters behandling till flickor och pojkar.
  • Lymfom utgör cirka elva procent av all barncancer.