Levercancer

Levercancer och levertumörer är ovanliga hos barn. Den vanligaste formen av levercancer hos barn är hepatoblastom.

En förstorad lever hos ett barn har oftast andra orsaker än tumör. Det finns en mängd olika sjukdomar som kan leda till leverförstoring hos barn.

Med dagens röntgenmetoder är det relativt enkelt att fastställa om en levertumör föreligger eller ej. Det är heller inte särskilt komplicerat att ta ett prov från en förändring i levern och konstatera om den utgörs av en tumör. Levertumörer ger sällan några specifika symtom, utan det är oftast själva leverförstoringen i sig, som leder till att sjukvården kontaktas och att barnet undersöks.

Om det finns möjlighet att operera bort levertumören med relativt bred marginal, är förutsättningarna för bot mycket goda. Situationen kan dock vara väldigt komplicerad, när tumören sitter nära det område i levern där de stora blodkärlen går in och ut och där gallblåsan och gallgångarna finns. I detta område är det inte sällan mycket svårt att få bort tumören helt.

Levercancer behandling

Cytostatikabehandling ges till majoriteten av barn med levertumörer i syfte att minska tumörens storlek och underlätta en efterföljande operation. Ytterligare cytostatikabehandling ges som regel efter operationen.

Om man opererar bort en del av levern hos ett ungt barn, så återväxer levern. Efter några år har levern både normal storlek och form, samt oftast även normal funktion.

Levercancer symptom

Levertumörer utsöndrar ofta ett äggviteämne (alfafetoprotein), som kan mätas genom ett blodprov, vilket ofta utgör en värdefull hjälp vid diagnostik och under behandlingen. Upprepade blodprover efter fullföljd behandling kan hjälpa att upptäcka ett eventuellt återfall tidigt.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Faktagranskad av: Niklas Pal, överläkare och övergripande patientflödeschef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, februari 2017