Barns sorg

illustration av liten flicka

Hur hanterar man sorg hos de yngre syskonen, och hur kan vi vuxna hjälpa dem genom sorgen? Alla är olika och reagerar olika på sorg. När det kommer till barn finns det vissa saker som man bör vara särskilt uppmärksam på. Framförallt att vara lyhörda, finnas där och stötta.

Relaterat

Äldre barn förstår mer

Äldre barn mellan fem och tio år förstår allt eftersom tiden går att döden är oåterkallelig. Efter hand förstår de att alla, även de själva, ska dö en dag.

Barn sörjer randigt

Barn sörjer randigt, de växlar mellan skratt och tårar.

Barn sätt att sörja i olika åldrar

Lennart Björklund, psykoterapeut, präst och diakon med många års erfarenhet av att hjälpa människor i sorg, ger här en kort sammanfattning av barns mognadsnivå.

Barns sorgereaktioner

Barn kan precis som vuxna få overklighetskänslor och börja tvivla, när de fått besked om ett dödsfall. En del visar inte alls starka känslor medan andra reagerar genom att protestera, gråta och skrika.

Dina egna reaktioner

Barnen avspeglar också era känslor som föräldrar. Sorgen gör att ni har mindre kraft över till de kvarlevande syskonen och lättare blir otåliga och arga när de kräver uppmärksamhet.

Känsliga för separationer

Barn före fem års ålder kan inte helt och fullt förstå vad döden innebär. När barnen är fem–sex år börjar de förstå och är då allmänt mycket känsliga för allt som har med separationer att göra.

Prata om det

För att kunna stötta på bästa sätt är det viktigt att känna till barns behov och utveckling och att sorg är en smärtsam och tung känsla även för barn.

Paus i sorgen

Barn visar inte alltid vad de känner. En del kan bli slutna och undviker kontakt med familj och vänner. Andra uppträder som om ingenting har hänt. Orsakerna kan vara flera.

Stöd till syskon

Behåll rutinerna, prata öppet och ärligt, undvik förvirring, hjälp barnet att förstå och gör förlusten verklig.

Stötta ett barn i sorg

En öppen och ärlig kommunikation är A och O. Ge alla förklaringar som går att ge – men åldersanpassa dem och var så konkret det går.